F&P Gépészet Kft.

Elkészítjük energia tanúsítványát - lakás zöldkártyáját!

2012. január 1-től a 176/2008 számú kormányrendelet alapján energetikai tanúsítványt
kell készíttetni az alábbi esetekben:
 • ingatlanok használatba vételi engedélyéhez
 • meglévő lakás, vagy ház eladásakor, az átíráshoz
 • az egy évnél hosszabb bérbeadáskor
 • és az 1000 m2-nél nagyobb alapterületű hatósági-, állami tulajdonú épület esetén
A tanúsítvány 10 évig érvényes, mindaddig amíg nem történnek energetikai jellemzoket befolyásoló felújítási munkálatok ( pl. nyílászáró csere, kazáncsere stb.)!
A Kormányrendeletben meghatározott 50 m2 alatti határ csak komplett épületre vonatkozik. Amennyiben társasházi lakásról van szó, 50 m2 alatt is szükséges az energetikai tanúsítványt elkészíttetni!

Már bruttó 12.000,- Ft -tól!!! Kérje egyedi, kedvezményes árajánlatunkat!

Törvényi szabályozás

2012. június 1-től, ill. 2013. január 9-től alábbi fontos módosítások kerülnek bevezetésre:
Módosított rendelkezés 2012. június 1-jétől:
3. § (2) Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik a használatbavételi engedély kiadását követő 90 napon belül.
3. § (3) Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével készült szerződés tartalmazza
 • a) annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,
 • b) a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.
A 3. § (3) módosított bekezdése helyébe 2013. január 9-től az alábbi rendelkezés lép:
 • a) annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,
 • b) a tanúsítvány azonosító kódját, és
 • c) a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.
Bérbeadás esetén a 2015. december 31-ét követően kötött bérleti szerződéshez kell tanúsítványt kiállítani. Hirdetésekre vonatkozó új rendelkezés 2013. január 9-től:
3. § (2a) Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra való kínálásakor a reklámban fel kell tüntetni az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai minőség szerinti besorolását, amennyiben a tanúsítvány rendelkezésre áll.

Tanúsítvány azonosító kód - Új rendelkezés 2013. január 9-től:
9/A. § (1) A tanúsító a tanúsítványt az építésügyet irányító miniszter által kidolgoztatott elektronikus program segítségével állítja ki. A kiinduló adatok és a számszaki előellenőrzést követően a program egyedi tanúsítvány azonosító kódot generál. A tanúsító ezzel az azonosító kóddal ellátott tanúsítványt kap, amely a tanúsítvány hivatalos példányának minősül. A kiállított azonosító kóddal ellátott tanúsítvány automatikusan bekerül az Országos Építésügyi Nyilvántartásba.

A rendelet teljes terjedelmében itt olvasható.

Magyarázat a minőségkategóriákhoz

 1. energiatakarékos: Teljesen felújított, vagy új építésű ingatlanok, melyek esetében a külső határoló felületek hőszigeteléssel rendelkeznek, nyílászárók megfelelőek, (ált. min. Ug=1,4 W/m2K), fűtési, ill. melegvíz előállítási rendszer korszerű.
 2. követelménynél jobb: panelprogram felújított lakásai (lehet A-D-ig elhelyezkedéstől, korszerűsítéstől függően), külső határoló felületek
 3. követelménynek megfelelő: 2007-ben felállított követelményrendszernek megfelelnek.
 4. követelményt megközelítő: (korszerű építéstechnológiával de korszerűtlenebb gépészettel rendelkező ingatlanok, panelprogramon átesett épületek felsőszinti lakásai, stb.
 5. átlagosnál jobb: általában hagyományos szerkezetű épületek korszerűbb gépészettel, panellakások, stb.
 6. átlagos: Magyarországi ingatlanok legnagyobb többsége, átlagos, hőszigetelés nélküli határoló felületekkel, korszerűtlen gépészettel rendelkező ingatlanok.
 7. átlagost megközelítő: Magyarországi ingatlanok jelentős részre, hőszigetelés nélküli határoló felületekkel, korszerűtlen gépészettel (pl. elektromos melegvíz előállítás) rendelkező ingatlanok.
 8. gyenge: Hőszigetelés nélküli határoló felületekkel, korszerűtlen gépészettel (pl. elektromos melegvíz előállítás, fűtés) rendelkező ingatlanok.
 9. rossz: gyenge minőségű határoló felületek, elektromos üzemű gépészet.
kép
Fenti értelmezések csak megközelítő jellegűek, általánosságokat felsorolva. Természetesen minden egyes ingatlannál fontos tényező az A/V (határoló felületek/fűtött légtérfogat) viszony, a határoló felületek, nyílászárók minősége, épületgépészeti jellemzők (fűtés, használati melegvíz előállítás.)
Amennyiben a „C” kategóriánál rosszabb minősítést kap egy ingatlan, a tanúsítónak a vonatkozó rendelet értelmében kötelessége javaslatot (építészeti ill. gépészeti vonatkozásban egyaránt) tenni a „C” kategória eléréséhez.