F&P Gépészet Kft.

2013. január 1-től gázhálózat felülvizsgálat elvégeztetése szükséges minden ingatlan esetében alábbiak alapján:

A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról:

1. § Az ingatlan tulajdonosa köteles
   a) a felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,
   b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.
3. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
4. § Az e rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével –, vagy csatlakozóvezeték első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:
   a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31-ig,
   b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31-ig,
   c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti idõszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,
   d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti idõszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)–c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig.

A felülvizsgálatot kizárólag alábbi végzettséggel rendelkező személyek végezhetik:
- Gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga, és gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló szakképesítés
- Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
- Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés
- Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés
- A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő (G vagy GO betűjellel kezdődő) tervezői és szakértői jogosultsággal rendelkező szakember.

A VIZSGÁLAT SORÁN KIZÁRÓLAG ALÁBBI TÍPUSÚ JEGYZŐKÖNYVET FOGADJA EL A GÁZSZOLGÁLTATÓ:
JEGYZŐKÖNY MINTA

Kérje ajánlatunkat!